Asociația Diakoniewerk International

Asociația Diakoniewerk International susține de peste 15 ani persoane vârstnice, copii din medii defavorizate, tineri și adulți cu dizabilități din România. Oferta Diakoniewerk include centre de zi, centre ocupaționale, servicii de îngrijire la domiciliu și consiliere în Sibiu, Sebeș și Dumbrăveni. Credem că este misiunea noastră să oferim sprijin oamenilor aflați în situații de viață critice, precum și persoanelor cu dizabilități, să le dăm putere, să îi ajutăm să își dezvolte abilitățile pentru a putea să participe în mod activ la viața societății.

Begleitung von Menschen mit Behinderung in Sibiu, Rumänien
  • Locuință protejată în Sibiu
  • Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sebeș
  • Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități Sebeș
  • Centrul de consiliere socială Sebeș
  • Centrul de zi pentru copii Sebeș
  • Centrul de zi pentru copii Dumbrăveni
  • Centrul de zi cu specific ocupațional Sebeș
  • Centrul de zi cu specific ocupațional Sibiu

Spre locatiile noastre

Inklusion in Sibiu, Rumänien
Incluziune în Sibiu, România / © Gina Stef
Incluziune vizibilă

Într-o societate incluzivă persoanele provenite din medii defavorizate, cele cu nevoi speciale sau cele cu un trecut dificil nu sunt doar tolerate, ci implicate în mod activ în diverse domenii ale vieții sociale precum educație, piața muncii, activități de timp liber și interacțiune socială. Scopul nostru este să creăm un cadru în care diversitatea să fie privită ca o îmbogățire a societății, în care fiecare individ, indiferent de provocările sale, să aibă șansa de a-și dezvolta propriul potențial. Incluziunea nu reprezintă numai o obligație socială, ci este și o șansă de a realiza o societate plină de viață, inovativă și bazată pe corectitudine în care fiecare persoană își are propriul loc și este acceptată ca cetățean cu drepturi egale. 

Trăim în incluziune

Partenerii noștri - adevărați stâlpi de susținere 

O condiție pentru o activitate internațională de succes o reprezintă colaborarea cu parteneri din țară și străinătate. Ei sunt cei care ne susțin să dezvoltăm diverse oferte, să creăm posibilități de implicare activă a fiecărui individ și să pornim inițiative noi: 

Caritas | Consiliul Judetean Sibiu | Diakonieverein Inklusive Montessori Mittelschule | Erzabtei St. Peter | Parohia Evanghelică C.A. Sibiu | Parohia Evanghelică C.A. Sebeş | Kultur Stadt Salzburg | Land Kärnten | Land Oberösterreich | Land Salzburg | Land Tirol | Ministerul Muncii Si Solidaritatii SocialeMuzeul Astra |Österreichisches Rotes Kreuz SalzburgPrimaria Municipiului SebesPrimaria Municipiului SibiuSalzburger Festspiele

Loading...