Proiectul de dans RĂDĂCINI. TRANZIT

  • News
05. ianuarie 2021
Proiectul de dans RĂDĂCINI. TRANZIT își dorește să le aducă copiilor și tinerilor, atât români cât şi de etnie romă, această bogată cultură mai aproape.

Să îți cunoști originile

Proiectul de dans „Rădăcini.Tranzit“ a fost demarat în iulie 2019 și este dedicat copiilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate din Dumbrăveni și Sebeș. Deoarece  cetățenii de etnie romă sunt deseori discriminați și în ziua de astăzi, proiectul își propune să plece tocmai de la această problematică. Scopul lui este ca participanții la proiect să ajungă să cunoască originile culturale ale acestei etnii, să le aprecieze și să înțeleagă importanța lor ca parte a patrimoniului cultural european. 

Centrele de zi din Dumbrǎveni și Sebeş îi ajută pe copii și tineri să își însușească nu doar competențe școlare, ci în special competențe sociale. Acest proiect artistic le oferă șansa de a se exprima artistic într-un mod contemporan. În prim plan se află identificarea şi înţelegerea istoriei culturii rome. Proiectul își dorește de asemenea să le ofere etnicilor romi șansa de a povesti ei înșiși despre sine.  

Proiectul de doi ani este susținut financiar de Salzburger Festspiele. Beneficiarii centrului de zi din Sebeș au avut deja ocazia de a prezenta pe scenă rezultatul muncii lor, în vreme ce cei din Dumbrăveni au fost obligați să amâne acest lucru din cauza lungii pauze impuse de coronavirus.

Rădăcinile culturii

„Țiganul este o invenție a Europei: etnia roma este victima unor proiecții de secole. Imagini precum aruncătorul de cuțite, fata atrăgătoare sau muzicienii plini de temperament sunt stereotipuri cunoscute la nivel mondial. Desigur că romii nu au avut niciodată o naționalitate anume. Iar acest lucru i-a făcut pe toți cei care nu migrează să îi privească cu neîncredere“ (M. Gogos)