Despre noi

Asociația Diakoniewerk este activă în România de peste 15 ani. Aici susținem persoane vârstnice, copii și tineri proveniți din medii defavorizate, precum și persoane cu dizabilități. Oferta noastră include centre de zi pentru copii și tineri, centre ocupaționale pentru adulți cu dizabilități, servicii de îngrijire la domiciliu și un centru de consiliere în orașele Sibiu, Sebeș și Dumbrăveni. Echipa noastră susține printr-un program dedicat și familile refugiate din Ucraina.

Rădăcini în Austria

Întregul proiect își are originile în Austria, unde Diakoniewerk Gallneukirchen este implicată de 150 de ani în îngrijirea și susținerea persoanelor cu dificultăți și este activă în domeniile sociale și sănătate atât în Austria, cât și pe plan internațional. Între timp organizația are 3.800 de angajați de specialitate în aproximativ 200 de instituții și programe auxiliare.

Misiunea noastră

Misiunea noastră își are originea în tradiția biblică a iubirii aproapelui, așa cum a trăit-o Isus când a ajutat oameni în nevoie. Din acest motiv activitatea noastră se concentrează pe nedreptățile sociale, încercând să înlăture cauzele acestora. Pentru a realiza acest lucru, atunci când lucrăm cu oameni, protejăm demnitatea acestora și le respectăm dreptul de a decide pentru sine și de a participa activ la viața socială.

Ne dorim să susținem crearea unei societăți incluzive, care ține cont de nevoi individuale, care apreciază diversitatea și în care oamenii pot trăi în dreptate. De aceea ne angajăm pentru o existență în solidaritate care să asigure pacea socială, care le oferă oamenilor speranță și deschidere spre viitor.

Viziunea noastră

Asociația Diakoniewerk International este  personalitate juridică română de drept privat, non – profit, independentă, apolitică fără scop lucrativ, înfiinţată în baza O.U.G. 26/2000 şi are statut de utilitate publică prin Hotărârea de Guvern nr. 1138 din 27.11.2012. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea conform statutului propriu şi a legislaţiei din România şi este activă în domeniul social.

Asociația Diakoniewerk International este membră în federația asociațiilor din domeniul social din Transilvania.

Persoane de contact

Cristina Costea
Management general România
Gerhard Winkler MAS
Management organizaţii şi proiecte internaționale